Strona główna Piłka nożna Nawałka powołał piłkarzy z lig zagranicznych!

Nawałka powołał piłkarzy z lig zagranicznych!

0

Selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka wysłał powołania piłkarzy z lig zagranicznych na mecz z Gruzją (14 listopada – eliminacje Mistrzostw Europy) oraz z Szwajcarią (18 listopada – mecz towarzyski). Krajowe powołania zostaną ogłoszone w przyszłym tygodniu.

Lista powołanych:

Bram­ka­rze: Artur Boruc (AFC Bo­ur­ne­mo­uth, An­glia), Łu­kasz Fa­biań­ski (Swan­sea City AFC, Walia), Woj­ciech Szczę­sny (Ar­se­nal FC, An­glia).

Obroń­cy: Thia­go Cio­nek (Mo­de­na FC 1912, Wło­chy), Kamil Glik (To­ri­no FC, Wło­chy), Artur Ję­drzej­czyk (FK FK Kra­sno­dar, Rosja), Paweł Ol­kow­ski (1.​FC Köln, Niem­cy), Łu­kasz Pisz­czek (BV Bo­rus­sia 1909, Niem­cy), Łu­kasz Szu­ka­ła (Ste­aua Bu­ka­reszt, Ru­mu­nia).

Po­moc­ni­cy: Kamil Gro­sic­ki (Stade Ren­na­is FC, Fran­cja), Grze­gorz Kry­cho­wiak (Se­vil­la FC, Hisz­pa­nia), Krzysz­tof Mą­czyń­ski (Gu­izhou Renhe, Chiny), Ma­ciej Rybus (Tie­riek Gro­zny, Rosja), Piotr Zie­liń­ski (Em­po­li FC, Wło­chy).

Na­past­ni­cy: Ro­bert Le­wan­dow­ski (FC Bay­ern München, Niem­cy), Ar­ka­diusz Milik (AFC Ajax, Ho­lan­dia), Łu­kasz Teo­dor­czyk (Dy­na­mo Kijów, Ukra­ina).